Nudimo tačnost, preciznost, poštovanje ugovorenih rokova, a isto tražimo zauzvrat. Fleksibilni smo po pitanju „izmjena u hodu“, u cilju zadovoljenja zahtjeva klijenata. Ukoliko se radi o većim, kompleksnim promjenama, ovo se može odraziti na finalnu cijenu projekta.

Mi smo odgovorni za testiranje projekata i njegov besprekoran rad prije predaje klijentu na upotrebu. Ne odgovaramo za korišćenje jednostavnih šifri i vanjske „upade“ zloupotrebom istih.

Od klijenata tražimo poštovanje uslova i dogovorenih rokova na principu „Fair Play“.

Klijent je dužan provjeriti funkcionalnost i prijaviti eventualne nedostatke u roku od 30 dana od zvanične isporuke proizvoda kao završenog, osim ako riječ o dugoročno ugovorenoj podršci.