Često zapostavljena aktivnost, a ne bi smjela da bude! SEO (Search Engine Optimization), odnosno optimizacija za pretraživače – koliko je bitno da Vaš web sajt bude vizuelno dopadljiv i funkcionalan, toliko je bitno da taj web sajt bude dobro rankiran od strane pretraživača. U suprotnom, biće Vas teško pronaći, imaćete malo posjetilaca i male šanse da steknete potencijalne kupce, odnosno klijente putem ovih medija.

Analiziramo trenutno stanje web sajta, aktuelni rank na pretraživačima i ključne riječi. Kroz ovaj proces stičemo predstavu o opštem stanju, nedostacima i potencijalnim šansama za poboljšanje.

Prikupljamo ključne riječi i preformulišemo postojeće ključne riječi i fraze po potrebi. Vršimo selekciju generalnih (težih za optimizaciju) i “long-tail” ključnih riječi (manje popularne, ali konkretne).

Vršimo analizu naslova, title tagova, opisa stranica, sadržaja linkova i pravimo prijedloge za izmjenu/doradu istih.

Analiziramo unutrašnje i vanjske linkove ka sajtu i mape sajta. Pravimo listu prijedloga za poboljšanja i akcioni plan.

Sprovodimo plan u djelo vršeći optimizaciju i poboljšanja svih neophodnih parametara. Pratimo efekte i vršimo dodatnu optimizaciju.

Pored toga što Vaš web sajt ili web prodavnica fenomenalno izgleda i besprekorno radi, ključno je da bude dobro pozicionirana na pretraživačima. Jedino tako će proizvod (odnosno web sajt, Internet prodavnica, “lending” stranica) u koji ste mnogo investirali imati šanse da stekne posjetioce i pretvori ih u potencijalne klijente.