EvergreenBijeljina.com

Još jedan web shop baziran na WordPress/WooCommerce platformi – ali sa posebnim mogućnostima. U pitanju je web shop namjenjen za dva nivoa kupaca – kako maloprodajne, tako i veleprodajne kupce. Veleprodajni kupci, naravno, imaju drugačije cjenovne razrede za proizvode u odnosu na maloprodajne.

Izrada ovog web shop-a zahtjevala je:

  • razvoj i prilagođavanje WordPress teme WooCommerce platformi,
  • razdvajenje logike za narudžbe/cijene proizvoda posebno za veleprodajne, posebno za maloprodajne kupce,
  • razvoj dodatka za uslovnu promjenu cijene dostave ako je vrijednost narudžbe iznad arbitrarne vrijednosti,
  • importovanje klijentove lager liste,
  • SEO…

Ovime je klijent dobio kompletno B2B i B2C rješenje u jednom paketu.

Pregled web shop-a evergreenbijeljina.com

Similar Posts