RadniNalozi.MojPrint.ba, web aplikacija

RadniNalozi.MojPrint.ba, web aplikacija

„MP Work Flow“ web aplikacija rađena je da rješi probleme oko organizacije i praćenja statusa na radnim nalozima u proizvodnji. Aplikacija je rađena u „čistom php-u“ sa dodatnim JavaScript/CSS bibliotekama za korisnički interfejs: jQuery i Bootstrap. „MP Work Flow“ karakterišu: impresivne performanse, skoro kao da se radi na desktop aplikaciji jednostavnost upotrebe, intuitivne web forme…