zapisnik.moji.com

Zapisnik.Mojic.com, web aplikacija

Zapisnik je jednostavna, ali funkcionalna web aplikacija izrađena sa ciljem da se olakša praćenje izlazaka na teren i dogovora sa klijentom.

Aplikacija je rađena u “čistom php-u” sa dodatnim JavaScript/CSS bibliotekama za korisnički interfejs: jQuery i Bootstrap – ekstremno je brza i jednostavna za proširenje.

Ova web aplikacija može pounditi sledeće:

  • izuzetne performanse i brzina izvršavanja
  • evidencija i uređivanje postojećih klijenata, dodavanje novih
  • generisanje izvještaja za određeni period po odgovornoj osobi
  • planiranje izlazaka na teren i obavljanja aktivnosti
  • slanje notifikacija/podsjetnika povezano sa zapisnikom sa sastanka
  • štampa detalja sa sastanka i slično

Ova aplikacija je prilagođena za upotrebu kako na desktop računaru, tako i na mobilnom uređaju (responsivni dizajn). Iako nije kompletno CRM rješenje, ima sasvim dovoljno mogućnosti za organizovanje rada, evidenciju i izvještavanje svih bitnih detalja vezanih za kupca.

Similar Posts